Vi indkalder hermed til Ordinær generalforsamling i Nordfyns Firmaidræt

Generalforsamlingen finder sted: Tirsdag den 25. maj kl. 19.00 i Otteruphallens restaurant

Dagsorden i henhold til vedtægternes punkt 7.2:

– 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
– 2. Valg af dirigent.
– 3. Bestyrelsens beretning.
– 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
– 5. Indkomne forslag.
– 6. Fastsættelse af kontingenter.
– 7. Orientering om næste års budget.
– 8. Valg i henhold til vedtægterne.
– 9. Eventuelt.

Kategorier: Nyheder