Tilmeld Nyhedsbrev

Herunder kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

Generalforsamling 2016

Så er det igen til til årets generalforsamling.

Den finder sted den 2. april 2019 i Otteruphallen, Stadionvej 50 5450 Otterup

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingenter.
  7. Orientering om næste års budget.
  8. Valg i henhold til vedtægterne.
  9. Eventuelt.